Паркетен Материјал

galekovic

Дрвени лајсни за паркет
-прајмери, лепак, основен, завршни лакови за паркет, лак за паркет на водена база
-брусни траки, шмиргли
-Lagler професионални машини за паркет