Piano Prestige

Вградуваме европски стандарди за квалитет


 • Квалитетен асеизмички конструктивен систем од армирано - бетонски столбови, греди и плочи со вградена марка бетон МБ30-40;
 • Темелна армирана бетонска плоча со дебелина од 120цм за зголемена стабилност;
 • Врвна асеизмичка стабилност на објектите која ќе ја докажеме преку тест „Вештачки земјотрес“ со 5.5 степени според Европска макросеизмичка скала во соработка со ИЗЗИС;
 • Термо фасада со дебелина на стиропор Д = 8цм. Според стручната „Студија за топлинска заштита, пародифузија и топлинска стабилност на градежните конструкции и енергетски карактеристики“ на новите станбено-деловни објекти, тие се нискоенергетски од класа А и далеку ги надминуваат барањата за новиот Правилник за енергетски карактеристики на згради во Македонија;
 • Внатрешни преградни ѕидови од 15цм со керамички блок и малтер и сендвич ѕид и керамички блокови со термозвучна изолација од 25цм меѓу становите и заедничките простории;
 • Фасадна столарија - ПВЦ профили петкоморни со три дихтунга. Застаклување со трослојно термопан стакло - четирисезонско стакло;
 • Електрична брава за влез, против пожарен систем, автоматско осветлување на влез и ходници;
 • Непречена комуникација од паркингот до поткровјето преку два патнички лифта и еден товарен лифт со безбедносен систем за нивелација до последното ниво, во случај на прекин на ел. енергија;
 • Блиндор влезни врати во станови со сигурносна брава, со заклучување по хоризонтална и вертикална оска, собни медијапански врати;
 • Подови - керамички плочки и храстов паркет;
 • Санитарии - I класа;
 • Модерен подземен паркинг простор со автоматска гаражна врата со далечинско управување, со вентилационен систем за отстранување на штетни издувни гасови;
 • Кровна изолација - покривна плоча од 15цм со термичка изолација, хидроизолација паропропусен - водонепропусен слој за здрава средина во станбениот простор.
 • Пристап и комуникација низ објектот за лица со посебни потреби и за сите станари, со пристапна рампа со мал наклон;
 • Водоводна инсталација со ниска и висока зона, која ја исклучува можноста за намален и недоволен притисок и доток на вода во становите на повисоките катови;
PP01-2PP01-2
PP02PP02
PP03
PP04PP04
 • Централно парно греење
 • Иновативен подземен паркинг
 • Атрактивна локација
 • Можност за поволно банкарско кредитирање (преку сите банки)
 • Симулација на „Вештачки земјотрес“ (за докажување на асеизмичката стабилност)
 • 24 часовно одржување на хигиена (само за заеднички простории)
 • Имотен лист за секој стан (сопственички лист за предбележување кој по завршување на градбата ќе биде имотен лист)
* Со секој стан е вклучено:
 • Комплетен систем за парно греење
 • 3д проект за внатрешно уредување на станот